Senarai Tugas Pegawai Belia dan Sukan Gred S41

Jawatan: Pegawai Belia Dan Sukan Gred S41

Ketika ini memang ramai yang memohon jawatan dalam kerja kerajaan. Salah satu jawatan yang popular adalah Pegawai Belia Dan Sukan. Pegawai Belia Dan Sukan adalah salah satu jawatan di sektor kerja kerajaan yang memerlukan kakitangan yang ramai i. Memang ramai yang memohon jawatan temuduga Pegawai Belia Dan Sukan ini adalah dari mereka yang berkelayakan Ijazah/Sarjana/PHD.Memang ramai yang berminat dengan jawatan hebat dalam sektor kerja kerajaan ini.Jom lihat statistik seperti dibawah:

Tugas-tugas Pegawai Belia Dan Sukan – skop kerja, bidang tugas, tanggungjawab

Gred jawatan, gaji, kementerian

Soalan-soalan umum STANDARD dari SPA untuk uji kelayakan, kejujuran, keikhlasan, integrity, pengetahuan am dan semasa, pertuturan, adab, kebolehan menyelesaikan masalah dan lain-lain dalam ebook Rahsia Lulus Temuduga Kerja Kerajaan ada diterangkan dengan lengkap)

Untuk makluman, bagi jawatan Pegawai Belia Dan Sukan,info ringkas boleh dirujuk seperti dibawah:

Kumpulan: Pengurusan dan Profesional

Kementerian/Jabatan: Kementerian Belia dan Sukan

Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan
Gaji Tahunan
RM2,078.00 RM9,544.00 RM225.00
SYARAT LANTIKAN :
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:  
(a) warganegara Malaysia;  
(b)

berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

 
(c)    
(i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

 

(Gaji Permulaan pada Gred S41 : RM2,078.00); atau

 
(ii)

ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji Permulaan pada Gred S41 : RM2,281.86)

 
 
SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU
     
2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan  
     
SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN
3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Belia dan Sukan adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Belia dan Sukan Gred S41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:  
(a)    
(i) mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c); atau  
(ii) lulus Peperiksaan Khas; dan  
(b) had umur pelantikan:

 

  1. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
  2. berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
  3. berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.
 
 
DESKRIPSI TUGAS :
Merangka dasar, merancang program serta aktiviti berkaitan kegiatan belia dan sukan di peringkat Kementerian/Jabatan. Meliputi memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman kewangan, memberikan nasihat kepakaran serta penyeliaan berterusan bagi mengembangkan program-program belia dan sukan.

Informasi ini berdasarkan daripada SPA.

Di samping maklumat di atas, saya berikan sedikit informasi lagi berkenaan jawatan Pegawai Belia Dan Sukan seperti yang tertera di bawah:

Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi

1. Penambahbaikan dalam pengurusan dan kecekapan organisasi atau dalam jabatan anda.

2. Mengetahui dan mempraktikkan tatacara dan keselamatan pejabat.

 

Penyeliaan Dan Kaunseling

1.Merancang dan mengadakan keperluan bimbingan dan kaunseling.

2.Merancang dan mengendalikan sesi kaunseling.

3.Kaedah memberikan motivasi.

 

Pengurusan Kewangan

1.Menguruskan akaun awam seperti akaun terimaan,akaun bayaran dan sistem belanjawan negara.

2.Menguruskan perolehan kerajaan seperti bekalan,perkhidmatan dan kerja.

3.Menguruskan aset inventori,tatacara hapus kira dan tatacara pelupusan.

4.Mengetahui pengurusan stor iaitu verifikasi stor dan pemeriksaan stor.

 

Pembangunan Sosial Untuk Belia

1.Perancangan dan penyelarasan program pengukuhan NGO belia.

2.Program pertukaran belia.

3.Program Integrasi Nasional.

4.Program Pembangunan Kepimpinan Belia Asean.

 

Pembangunan Rekreasi

1.Meningkatkan infrastruktur,pengerak,penggalakkan dan sukarelawan bagi membangunkan rekreasi.

2.Penyelarasan program rekreasi bersama badan-badan rekreasi dalam budaya hidup sihat.

 

Saranan saya untuk anda,buatlah persediaan yang terbaik jika anda mahu kejayaan dalam temuduga kerja kerajaan Pegawai Belia Dan Sukan yang bakal anda hadiri.

Untuk menghadiri temuduga, sememangnya kita perlu membuat persiapan rapi yang awal. Dengan membuat persiapan awal ianya membantu kita untuk menjadi lebih tenang, berkeyakinan.

Tips saya, untuk membuat persiapan beberapa pendekatan boleh diambil:

1. Cari bahan-bahan rujukan temuduga.Salah satunya Ebook Rahsia Lulus Temuduga Kerja Kerajaan

2. Tanyakan pengalaman rakan-rakan yang pernah hadiri temuduga kerja tersebut.

3. Buat carian maklumat di Google berkenaan jawatan tersebut.

4. Dan boleh juga layari perkongsian di blog saya di kerja-kerajaan.com/blog

5. Berbincang di ruangan komen di post ini.

 

Bahan Rujukan

Jika anda rajin, anda boleh menambah bahan pembacaan anda dengan membaca bahan-bahan rujukan berikut yang boleh didapati di laman web Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Kementerian Belia Dan Sukan.

 

1.Perintah Am

2.Arahan Perbendaharaan

3.Tatacara Pengurusan Stor

4.Pekeliling Perkhidmatan / Surat Pekeliling Perkhidmatan

5.Pekeliling Perbendaharaan / Surat Pekeliling Perbendaharaan

6.Arahan Perkhidmatan

7.Arahan Keselamatan

8.Pekeliling-pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

– PKPA Bil. 1 Tahun 1991

– PKPA Bil. 2 Tahun 1991

– PKPA Bil. 4 Tahun 1991

– PKPA Bil. 6 Tahun 1991

– PKPA Bil. 7 Tahun 1991

– PKPA Bil. 8 Tahun 1991

– PKPA Bil. 10 Tahun 1991

– PKPA Bil. 1 Tahun 1992

– PKPA Bil. 3 Tahun 1993

9.Buku  “Upholding The Integrity of The Malaysian Civil Service”

10.Buku Pelan Integriti Nasional

11.Perlembagaan Persekutuan

– Bahagian II (Kebebasan Asasi)

– Bahagian III (Kewarganegaraan)

– Bahagian IV (Persekutuan)

 

12.Dasar-dasar kerajaan yang berkaitan seperti di dalam sukatan peperiksaan ini.

xiii.     Dasar-dasar Pembangunan Malaysia (INTAN)

xiv.      Tonggak Dua Belas (INTAN)

xv.       Citra Karya (INTAN)

xvi.      Wawasan 2020

xvii.     Prinsip Islam Hadhari

13.Kertas Pelaksanaan Program 3 S

14.Kertas garis Panduan Anugerah Belia Negara

15.Kertas pelaksanaan Hari Belia Negara

16.Kertas-kertas maklumat aktiviti pembangunan sahsiah

17.Kertas Pelaksanaan Tabung Amanah Pembangunan Ekonomi Belia

18.Kertas Pelaksanaan Program Persijilan Sains Komputer

19.Risalah Maklumat Program Rakan Muda – 2001

20.Risalah Fasa Pembangunan Rakan Muda dan Pensektoran Rakan Muda

 

21.Risalah dan Kertas Maklumat Program Pertukaran   Belia Antarabangsa

x        Laporan Persidangan/Seminar/Program Belia Antarabangsa

xi.      Kajian Belia Lepak – 1993

xii.     Tatacara Menubuhkan Pertubuhan Belia

xiii.    Lima Agenda Arus Perdana Memperkasa Persatuan Belia

xviii.   Tabung Amanah Pembangunan Ekonomi Belia

xvi.     Program IT – Base

 

22.Dasar Pembangunan Belia Negara

23.Buku Wawasan Program Rakan Muda

24.Buku maklumat Anugerah Remaja Perdana (ARP) Rakan Muda – 2001 terbitan

25.Pusat Belia Antarabangsa dengan kerjasama KBS

iv.      Kod Amalan Program Rakan Muda

v.       Rukun Rakan Muda

vi.      Perlembagaan Majlis Perundingan Belia Negara

vii.     Pergerakan Belia di Malaysia – Dr. Fauzi B. Hj. Mohd. Basri

viii.    Persatuan  Belia  di  Malaysia  –  Perkembangan  dan  Penyerlahan

 

26.Potensi  –  Azimi  Hamzah,  Turiman  Suandi  Ezhar  Tamam,  Unit  Pengajian  Pembangunan  Belia,UPM 2002

27.Belia  dan  Masyarakat  –  Azizan  Bahari,  Belia  dan  Masyarakat,  Akedemi  Art  and Printing Services Sdn. Bhd.

28.Gerakan Belia di Malaysia – Husein Mohamad, Gateway Publishing House. Kuala Lumpur, 1992.

29.Laporan-laporan Tahunan Bahagian Pembangunan Belia KBS

30.Pengukuhan Sinergi Belia dan Negara, Azimi Hamzah, Turiman Suandi, UPM

31.Dasar Sukan Negara

32.Risalah Malaysia Cergas

33.Gimnasium Rakyat

34.Pelancaran Tahun Sukan Untuk Semua – Risalah Sukan Untuk Semua

Jogging Untuk Anda

 

35.Abdul Rahim Ahmad, Mengimplementasikan “Prinsip Sukan Untuk Semua” dalam konteks  sosio-ekonomi  dan  kebudayaan  di  negara-negara  Asia  dan  Pasifik.

36.Laporan Tahunan Bahagian Pembangunan Sukan

37.Akta Pembangunan Sukan 1997

38.Majlis Kecergasan Kebangsaan

39.Kertas konsep dan profail projek Bahagian Pembangunan Sukan

40.Development of Instructional Learning Materials

41.Learning Guide

Baca juga : Contoh Format Resume Lengkap dan Terkini

Baca juga : Tips Menghadapi Temuduga

MUAT TURUN NOTA RUJUKAN DAN CONTOH SOALAN PENOLONG PEGAWAI BELIA DAN SUKAN KLIK SINI!!

MUAT TURUN NOTA RAHSIA PERSIAPAN TEMUDUGA KERAJAAN KLIK SINI!!

MUAT TURUN CARA RAHSIA RESUME KERJA KLIK SINI!!

MUAT TURUN CONTOH UJIAN PSIKOMETRIK KLIK SINI!!